El Club Bàsquet Igualada, en procés electoral

El Club Bàsquet Igualada ha iniciat ja el procés electoral que, com cada quatre anys, comporta la renovació de la Junta Directiva, que actualment encapçala Roger Casellas i Junyent. El procés que durà finalment a la constitució de la nova Junta el proper dia 6 d’abril, va iniciar-se el 2 de març amb la relació dels socis i sòcies amb dret a vot (cens electoral) i la constitució de la Junta Electoral, formada per Albert Vancells (president), Cristina Campo (secretària) i Cristina Pons (vocal).
El 23 de març serà últim dia per la presentació de candidatures, i, el 6 d’abril, en cas de formalitzar-se més d’una candidatura, es duran a terme les eleccions a la presidència del Club i constitució de la nova Junta.
Tenen dret a vot i són elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret amb una antiguitat mínima de 12 mesos en el moment de celebrar-se les votacions.